អំពីយើង

OKO កម្ពុជា សូមស្វាគមន៍

OKO កម្ពុជា គឺជាតំណាងលក់ផ្តាច់មុខផលិតផល OKO Tyre sealants របស់ អង់គ្លេស ស្តង់ដាអន្តរជាតិ ដែលមាន តំណាងលក់ជាង ១០០ ប្រទេសទូទាំងសកលលោកផលិតផល OKO Tyre sealants មានច្រើនប្រភេទ ដូចជា  សម្រាបកង់ ម៉ូតូ រថយន្តគ្រប់ធន់ និងគ្រឿងចក្រសំណង់ និងកសិកម្ម។ ប្រើប្រាស់ផលិផល អូខេអូ ដើម្បីការពារហនិភ័យ បែកធ្លាយសំបកកង់តាមដងផ្លូវចំណេញពេលវេលា សន្សំសំចៃ និងជាពិសេស OKO Tyre sealants អាចជួយពន្យារការប្រើប្រាស់សំបកកង់បានរហូតដល់ ៤០% ថែមទៀតផង៕

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន OKO

 OKO GLOBAL LLP ជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាវការពាសំបករថយន្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៨ មក ហើយមានការទទួលស្គាល់ តំណាងលក់ជាង១០០ប្រទេសលើសកលោក៕

អាជ្ញាប័ណ្ណទទួលស្គាល់ស្តង់ដារ

ដោយផ្នែកលើគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពអ្នកឯកទេសការពារសំបករថយន្ត ទើបក្រុមហ៊ុន OKO GLOBAL LLP បានការទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001 លើគុណភាព ISO 14001 អេកូឡូស៊ី និង ISO 45001 លើសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។

យើងក៍មានមោនភាពផងដែរ ដែលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពអន្តរជាតិ មានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៕

English English Khmer Khmer